PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFON

Dzwoniąc na infolinię prawną, zostaniesz połączony bezpośrednio z naszym prawnikiem, który udzieli Ci wyczerpującej porady prawnej oraz wskaże najlepszy sposób rozwiązania Twojego problemu. Pamiętaj, że płacisz tylko za połączenie, natomiast okres oczekiwania na prawnika jest bezpłatny.

Opłata za połączenie infolinią prawną to 4,92 zł / min

Prawnicy odpowiedzą na Twoje pytania w dniach:
Poniedziałek – Piątek w godzinach od 8:00 do 21:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 10:00 do 21:00

Świadczymy pomoc prawną między innymi w takich dziedzinach polskiego prawa jak:

  • prawo cywilnem.in. odszkodowania, ubezpieczenia, zasiedzenie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa darowizny, odwołanie darowizny, umowa zamiany, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu oraz inne umowy cywilnoprawne;
  • prawo rodzinnem.in. rozwód, separacja, alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim;
  • prawo spadkowem.in. dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, działa spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • prawo pracym.in. mobbing, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem;
  • prawo karnem.in. wykroczenia drogowe, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania;
  • prawo administracyjnem.in. wszczęcie  i zawieszenie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji ostatecznej, skarga do WSA,  skarga na bezczynność organu administracji publicznej;
  • prawo konsumenta – m.in. ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową;
  • prawo nieruchomości – m.in. prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, odnowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości;
  • prawo finansowe – m.in. przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe.

Zalety korzystania z pomocy prawnej przez telefon:

Porady prawne przez telefon to dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej z każdego miejsca w Polsce. Dlatego też dzięki infolinii prawnej mieszkańcy miasta Wrocław mają również możliwość uzyskania profesjonalnej porady prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa konsumentów lub prawa karnego.  Nasz doradca prawny dołoży wszelkich starań, aby znaleźć bardzo dobry sposób na rozwiązanie Twoich problemów prawnych. Na infolinii prawnej opłata jest pobierana tylko za czas rozmowy z prawnikiem, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest darmowe.